༄༅། །ངེད་དྲ་བར་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2019 ལོའི་ཟླ 11 ཚེས 12
དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།   གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ།
中文   |   English   |   བོད་ཡིག
ཕྱོགས་སྟོན།:  གཙོ་ངོས། > ཀུན་འདུས། > བརྙན་ལམ། > ཁྱུང་ཡུལ་གྱི་སྒྲོན་མེའི་འོད་སྣང་།
ཁྱུང་ཡུལ་གྱི་སྒྲོན་མེའི་འོད་སྣང་།
ཆང་སྐྱོན། གླུ་པ། དྲི་མེད།
[རྩོམ་ཁུངས།:ཁྱུང་པོའི་དྲྭ་བ།] [ཟླ་ཚེས།:2017-06-08] [གཟིགས་ཐེངས:]

༡༦ ཆང་སྐྱོན། གླུ་པ། དྲི་མེད།

知美《饮酒过患》琼域明灯之光སྐད་འཇོག་རེའུ་མིག

འདྲེན་སྐོལ། དཔྱད་གཏམ(0)ཡོད།